Brønnbåteiernes Forening

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en sammenslutning av redere som eier brønnbåter og andre fraktefartøy som transporterer fisk i havbruk. Foreningen er fullverdige medlemmer av Kystrederiene og Kystrederiene er sekretariat for BREF. Foreningen er representert med ett medlem / varamedlem i styret. Foreningens formål er å samle medlemmer til ivaretakelse av felles interesser.