Innmeldingsskjema

Fyll ut informasjon i skjemaet under for å registrere ditt fartøy som medlem i vår forening.
Når skjemaet er fullført og sendt inn vil du motta en velkomstmail med mer informasjon..
Faktura vil bli sendt til rederiet fartøyet er registrert på.

    Ønsker du også innmelding i Brønnbåteiernes Forening?
    JaNei